Czy podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje opłaty załadunkowe, przeładunkowe lub wyładunkowe?

23 października, 2015 9:33 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów w kontekście ponoszonych przez importera opłat załadunkowych, przeładunkowych oraz wyładunkowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Jak stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 28 września 2015 r. (PT2.8101.1.2015.SJK.20) ?(?) Mając na uwadze wskazany w omawianym przepisie przykładowy katalog kosztów dodatkowych należy dojść do konkluzji, że do podstawy opodatkowania powinny być wliczone te koszty dodatkowe, które związane są przede wszystkim bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów. Do kosztów tych zaliczyć należy załadunek, przeładunek lub wyładunek. W przypadku kosztów portowych/terminalowych takimi kosztami byłyby opłaty THC (Terminal Handling Charges).

W przypadku, gdy w chwili przywozu towarów znane jest tylko pierwsze miejsce przeznaczenia, do podstawy opodatkowania powinny być wliczane tylko te koszty dodatkowe, które ponoszone są do tego miejsca przeznaczenia, a które nie zostały wliczone do wartości celnej. W sytuacji, gdy w momencie dokonania importu znane jest inne miejsce przeznaczenia znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej, w podstawie opodatkowania powinny być uwzględnione koszty, o których mowa powyżej, poniesione również w pierwszym miejscu przeznaczenia. Są to bowiem koszty wynikające z transportu do tego innego miejsca przeznaczenia.?

Podsumowując należy stwierdzić, że podstawa opodatkowania może obejmować opłaty załadunkowe, przeładunkowe lub wyładunkowe.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348