Dodatek wypłacany pracownikom rezygnującym z pojazdu służbowego może być kosztem

3 stycznia, 2017 12:57 pm

Kategorie:

Wydatki stanowiące formę ?rekompensaty” pieniężnej, wypłacanej pracownikowi przez spółkę za rezygnację z samochodu służbowego, stanowią wydatek racjonalny i poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu, co z kolei implikuje prawo do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 listopada 2016 r. (2461-IBPB-1-3.4510.891.2016.1.SK).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży leków i wyrobów medycznych. Zapewnia samochody służbowe pracownikom (np. przedstawicielom handlowym), dla których są one podstawowym narzędziem pracy. Pojazdy te spółka nabywa przede wszystkim na podstawie umów leasingu. Z posiadaniem pojazdów łączą się wydatki związane np. z zakupem paliwa, czy napraw. Aby tych kosztów nie ponosić, spółka chce więc wprowadzić do regulaminu możliwość rezygnacji przez pracowników z samochodu służbowego w zamian za wypłatę określonej kwoty. Kwota (nazwana “dodatkiem pieniężnym”) ma być uzależniona od ilości obsługiwanych klientów oraz wyznaczonych zadań do wykonania, intensywności kontaktów z klientami oraz miejsc prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przyznana kwota dla pracownika będzie stanowiła źródło przychodu ze stosunku pracy, będzie opodatkowana oraz będą od niej odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W związku z rezygnacją z samochodu służbowego, pracownik będzie zobowiązany zapewnić sobie transport we własnym zakresie, aby dotrzeć w określone miejsce, w którym ma wykonywać czynności służbowe. Wskazany przez spółkę “dodatek” nie będzie formą zwrotu przedmiotowych wydatków. Kwota będzie wypłacana z tytułu rezygnacji z pojazdu służbowego.

 
Spółka zastanawiała się, czy może kwotę wypłaconą pracownikom, jako “dodatek pieniężny” zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem spółki wypłata określonej kwoty stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy, jako wydatek związany z zachowaniem źródła przychodu.

 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Organ zgodził się ze spółką, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych, nie ulega wątpliwości, że zapłata “rekompensaty” w zamian za możliwość nieponoszenia określonych wydatków, mieści się w definicji kosztu przychodu. Wydatki, które będą przez Spółkę ponoszone, stanowiąc formę “rekompensaty” pieniężnej, wypłacanej pracownikowi za rezygnację z samochodu służbowego, stanowią wydatek racjonalny i poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu, co z kolei pozwala spółce zaliczyć wydatek, jako koszt uzyskania przychodu zgodnie z zasadami kwalifikacji wydatków do kosztów podatkowych.

 
Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=841&start=10