Dostawa towarów zachodzi także bez ich przemieszczania

24 marca, 2017 2:35 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule przeanalizowano możliwość uznania sprzedaży towaru bez jego przemieszczenia za odpłatną dostawę towarów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przed dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Istotne jest zatem nie tyle przeniesienie prawa własności, co ekonomicznego władztwa nad rzeczą. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel jest bowiem pojęciem zakresowo szerszym niż przeniesienie prawa własności i akcentuje ekonomiczne władztwo nad rzeczą. Ponadto powołany przepis nie wymaga, aby przeniesieniu władztwa towarzyszył transport towaru. Podobny pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2017 r. (1462-IPPP3.4512.875.2016.2.IG) uznając, że ?(?) skoro Wnioskodawca, niezależnie od miejsca położenia towaru uzyskuje prawo do rozporządzania nim jak właściciel dochodzi do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Przy tym należy zgodzić się, że wystawienie faktury VAT dotyczącej sprzedaży towarów, faktury VAT dotyczącej najmu powierzchni magazynowej oraz przeniesienie w ewidencji magazynu i adnotacji o sprzedaży towarów XS, będzie wystarczające dla udokumentowania dla celów podatkowych krajowej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy.?
Podsumowując, do dostawy towarów może dojść także w przypadku, gdy towar nie jest przemieszczany pomiędzy dostawcą a nabywcą.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=856&start=2