Faktury zakupowe a jpk fa. jakie informacje należy ujawniać?

12 lipca, 2016 2:19 pm

Kategorie:

Zgodnie z opublikowanymi strukturami JPK oraz wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów podatnicy w ramach struktury JPK_FA będą zmuszeni wykazywać szczegółowe dane w zakresie faktur zakupowych. Faktury zakupowe mają często kilkanaście a nawet kilkadziesiąt pozycji np. dotyczące zakupu materiałów biurowych i drobnych poczęstunków. W przypadku znacznej ilości podatników faktury zakupu towarów, materiałów czy usług bezpośrednio są zaliczane w księgach jedną pozycją. Zgodnie z opublikowaną strukturą podatnicy są obowiązani księgować każdą pozycję znajdującą się na fakturze zakupu oddzielnie.
W ramach struktur JPK można wyróżnić ich dwa rodzaje wysyłane:

  • co miesiąc bez wezwania organu podatkowego JPK_VAT.
  • wyłącznie na żądanie organu podatkowego pozostałe struktury JPK:

– Księgi rachunkowe – JPK_KR,
– Wyciąg bankowy – JPK_WB,
– Magazyn – JPK_MAG,
– Faktury VAT – JPK_FA,
– Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– Ewidencja przychodów – JPK_EWP.
Aktualne struktury plików są dostępne na stronie Ministerstwa:
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny
W zakresie struktury JPK_FA (faktury) polami obowiązkowymi dla faktur są szczegółowe pozycje faktur zawierające m.in.:

  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
  • cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto),
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto).
  • stawka podatku.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów struktura dla faktur obejmuje zarówno faktury sprzedaży, jak i zakupu. ( Pytanie 39 http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK.pdf).
Jednocześnie również zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów każda z pozycji na fakturze powinna zostać odzwierciedlona w pliku xml w osobnym rekordzie umieszczonym w sekcji ?FakturyWiersze?.
(Pytanie 47 http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK.pdf)
Podsumowując podatnicy będą mieli istotne trudności z przygotowaniem danych dla pojedynczych pozycji w ramach struktury JPK_FA przesyłanych na żądanie organu podatkowego. Dane takie w przypadku faktur sprzedażowych są dostępne w większości systemów, jednakże faktury zakupowe nie są typowo wprowadzane do systemu tak szczegółowo. Należy mieć na uwadze, że oficjalne struktury będą opublikowane w rozporządzeniu. W ostatecznej wersji struktur JPK_FA być może zniknie obowiązek wyszczególniania poszczególnych pozycji z faktury zakupowych.

Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=808&start=18