Forma zatrudnienia a rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu

19 lutego, 2018 12:34 pm

Kategorie:

Na gruncie interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS) fiskus zmienił zdanie co do rozliczenia spotkań integracyjnych w kosztach. Wymaga obecnie by wydatki na ten cel podlegały rozróżnieniu w zależności od rodzaju umów będących podstawą zatrudnienia. Zaliczeniu do kosztów podlegać mają jedynie wydatki w części przypadającej na pracowników.

 
Z wnioskiem o udzielenie interpretacji wystąpiła spółka organizująca różnego rodzaju imprezy o charakterze integracyjnym: imprezy okolicznościowe (m.in. świąteczne, jubileuszowe) oraz wspólne spotkania mające na celu zintegrowanie bądź wynagrodzenie zespołu za dobre wyniki w obszarze działalności spółki, w postaci np. wyjścia do restauracji, wyjścia na kręgle, organizowanych wyjazdowych imprez poza miejscem siedziby spółki z zabawami, które integrują zespół. Udział w tego rodzaju imprezach brali zarówno pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające ze spółką w stosunku cywilno-prawnym. W ocenie spółki omawiane spotkania wpływają na wzmocnienie pozytywnych relacji w zespole, jak również zwiększenie identyfikacji zespołu ze spółką, motywację zespołu do wydajnej pracy i wzmocnienie lojalności zespołu wobec spółki, a co za tym idzie przekładają się one na podniesienie efektywności pracy i lepszą skuteczność w świadczeniu pracy, a to z kolei w wpływa na polepszenie wyników finansowych. Z uwagi na powyższe spółka uznała, że koszty związane z organizacją spotkań integracyjnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości bez rozróżnienia na podstawę zatrudnienia.

 
Organ nie podzielił tego stanowiska w całości. Uznał bowiem, że wydatki na organizację imprez integracyjnych, w których uczestniczą osoby z którymi wnioskodawca zawarł umowę zlecenia, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające ze spółką w stosunku cywilno-prawnym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem organu wydatki te powinny być uznane za koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT, ponieważ ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz poprzez kreowanie pozytywnych relacji podczas takich spotkań.

 
Podkreślić należy, że na gruncie poprzednich interpretacji fiskus aprobował rozliczanie w kosztach całych spotkań, zarówno w części przypadającej na pracowników, jak i podwykonawców. Przyjmował przy tym argument, że mają one na celu integrację zespołu oraz poprawę komunikacji i codziennej współpracy.

Sebastian Kopacz
Młodszy konsultant podatkowy
sebastian.kopacz@isp-modzelewski.pl

 

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=925&start=15