Kary umowne z tytułu niedostarczenia towaru jako koszty uzyskania przychodów

22 grudnia, 2017 1:01 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych nałożonych w związku z niedostarczeniem towaru.

 
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2016 r. (IBPB-1-2/4510-422/16/JW) należności wypłacane kontrahentom jako kara umowna bądź odszkodowanie z tytułu braku dostawy towarów bądź nieterminowej dostawy towarów nie są objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobny pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2015 r. (ITPB4/423-144/14/AM), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2015 r. (IPPB3/423-1072/14-2/PK1), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2015 r. (IBPBI/2/423-1449/14/AK), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2014 r. (ILPB3/423-288/14-2/KS), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2014 r. (IPPB3/423-879/13-2/GJ).

 
Podsumowując, kary umowne nałożone w związku z niedostarczeniem towaru mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

 
Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=908&start=5