Kradzież środka trwałego w firmie

12 października, 2016 1:57 pm

Kategorie:

W sytuacji gdy kradzież jest wynikiem zawinionego działania podatnika lub zaniedbań, które w wyniku racjonalnego działania nie miałyby miejsca, powstała z tego tytułu strata nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.   
W wyroku z 23 października 2008 r. (I SA/Ol 380/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, że podatnik nie może zaliczyć kradzieży w straty stanowiące koszty uzyskania przychodów, ponieważ nie zabezpieczył należycie środka trwałego przed kradzieżą. Sąd podzielił pogląd organów podatkowych, iż w sytuacji gdy kradzież jest wynikiem zawinionego działania podatnika lub zaniedbań, które w wyniku racjonalnego działania nie miałyby miejsca, powstała z tego tytułu strata nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
Zgodnie z powyższą zasadą w przypadku nienależytego zabezpieczenia środka trwałego (np. pozostawienie laptopa w samochodzie) spółka powinna wyłączyć niezamortyzowaną wartość skradzionych środków trwałych z podatkowych kosztów uzyskania przychodów na etapie ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=824&start=12