Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego zapowiada zmiany w sprawie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu

20 września, 2016 2:04 pm

Kategorie:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zamierza w praktyce znieść obecne ograniczenie dotyczące możliwości korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.

 
Zgodnie z projektem ustawy z  dnia 19 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nowe przepisy mają w swoim założeniu zniwelować ograniczenie w zakresie korzystania z preferencji podatkowej, które zostało wprowadzone w 2013 r. i dotyczyło m.in. aktorów, reżyserów, muzyków, fotografów i dziennikarzy. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Od 2013 r. obowiązuje ograniczenie wysokości preferencji podatkowej. W efekcie w danym roku podatkowym łączne 50 proc. koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć ? kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42 764 zł.
Projekt przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje likwidację wprowadzonego ograniczenia. W art. 22 dodany zostanie ust. 9b, który wskaże, że ograniczenia wymienionego w ust. 9a nie stosuje się wobec przychodów uzyskiwanych m.in. z tytułu prowadzonej działalności twórczej w zakresie architektury, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, sztuki ludowej, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej, reżyserii, dyrygentury oraz produkcji audiowizualnej.
Jak wynika z projektu, każda praca twórcza i artystyczna wymaga znacznie dłuższego, specjalistycznego przygotowania, indywidualnych uzdolnień albo talentów, niż inne rodzaje pracy o charakterze głównie typowym i odtwórczym. Ryzyko ekonomiczne i zawodowe w pracy twórczej jest też zazwyczaj bardzo wysokie, co stanowi również o jej wysokich osobistych kosztach i osiąganych przychodach oraz zyskach. Koszty wprowadzonej zmiany zdaniem resortu to ok. 200 mln zł w skali roku, a zmiany w praktyce mogą dotyczyć około 114 tys. osób.
Reasumując koszty wprowadzonej zmiany zdaniem resortu to ok. 200 mln zł w skali roku, a zmiany w praktyce mogą dotyczyć około 114 tys. osób. Ponadto przedstawione zmiany miałyby mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2017 r.

Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=821&start=8