Nagroda roczna możne być kosztem starego roku

2 listopada, 2015 2:34 pm

Kategorie:

Wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne, choć ich wypłata miała miejsce już w nowym roku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r. (IBPB-1-3/4510-250/15/APO).

 
W sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która wypłaca swoim pracownikom nagrodę roczną na podstawie wprowadzonego regulaminu wynagradzania. Nagroda będzie wypłacana w terminie do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Spółka wypłaciła pracownikom nagrodę roczną za 2014 r. 16 stycznia 2015 r., natomiast składki na ZUS, FP i FGŚP od tej nagrody zostały zapłacone 16 lutego 2015 r. Rok podatkowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Spółka zapytała fiskusa, czy wypłacona pracownikom nagroda roczna oraz składki na ZUS, FP, FGŚP od tej nagrody stanowią koszty uzyskania przychodów w 2014 r. Spółka uważa, że wypłacona nagroda roczna za 2014 r. będzie stanowić koszt uzyskania przychodów spółki w miesiącu grudniu 2014 r.

 
Fiskus się zgodził. Zdaniem organu, wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne, tj. w miesiącu grudniu 2014 r. (choć ich wypłata miała miejsce dopiero 16 stycznia 2015 r.), bowiem ich wypłata nastąpiła w terminie wynikającym z regulacji dotyczących wynagrodzeń obowiązujących w spółce, tj. z regulaminu wynagradzania. Natomiast, składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od nagrody rocznej za 2014 r. mogłyby podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2014 r., o ile zostałyby opłacone w terminie wynikającym z art. 15 ust. 4h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie później niż do 15 dnia tego miesiąca, w którym nagroda została wypłacona lub postawiona do dyspozycji, czyli w przedmiotowej sprawie do 15 stycznia 2015 r. W przypadku uchybienia temu terminowi, zastosowanie znajdzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z dokonaniem przez spółkę zapłaty ww. składek 16 lutego 2015 r. stwierdzić należy, że doszło do uchybienia terminowi wynikającemu z art. 15 ust. 4h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem wydatki z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu spółki w miesiącu zapłaty składek, tj. w lutym 2015 r.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=759&start=11