Rok 2016 rokiem nowych zasad przy oskładkowaniu umów zleceń

8 lipca, 2015 11:56 am

Kategorie: ,

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami oraz założeniami  wprowadzonymi ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia.
Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy systemowej. O zbiegu tytułów możemy mówić, gdy ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, na podstawie różnych form wykonywania pracy, które stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych. Przedmiotowa ustawa rozstrzyga, z którego zatrudnienia trzeba wówczas płacić obowiązkowe składki ZUS.
W myśl  art. 9 ust. 2 ustawy, osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń obowiązkowo objęta jest ubezpieczeniami emerytalno?rentowymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Z reguły więc zleceniobiorcy wybierają umowę z najniższą podstawą wymiaru składek, płacą niewielkie składki ZUS, by uniknąć kosztów.
Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy systemowej, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów: pracy nakładczej, zlecenia, działalności gospodarczej, bycia posłem w Parlamencie Europejskim oraz duchownym objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Będzie to możliwe po spełnieniu określonych warunków, ujętych  art. 9 ust. 2c i 7.
Poza tym, jeśli zleceniobiorca prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, to zapłaci obowiązkowe składki z firmy, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia (lub agencyjnej) będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jest to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok. W 2015 r. wynosi 2375,40 zł. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, aby przedsiębiorca płacił dobrowolne składki ZUS również ze zlecenia.
Jeśli zleceniobiorca otworzył firmę i ma prawo do preferencyjnych składek ZUS, to wówczas musi zapłacić składki również i ze zlecenia. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał płacić składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwotę najniższej płacy ustala corocznie rząd w porozumieniu z Komisją Trójstronną. Jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie, zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia regulują odrębne przepisy.
 

Malwina Sik
Młodszy konsultant podatkowy
malwina.sik@isp-modzelewski.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
tel. (22) 517 30 60