Nowe przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

12 października, 2016 1:56 pm

Kategorie:

Zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (rejestrującej) zostanie przedłużony na 2017 r.
Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, utrzymany zostanie dotychczasowy katalog zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Niezmienione pozostanie także kryterium obrotu, od którego uzależnione jest korzystanie z kasy fiskalnej ? 20 tys. zł, dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.
Jak wskazują projektodawcę, ze względu na planowaną modernizacje całego systemu kas fiskalnych prawdopodobnie w 2018 r., na razie nie ma podstaw do tego aby zmieniony został katalog podmiotów, które są zobowiązane do używania kas fiskalnych.
Ministerstwo Finansów przygotowało jednak również kilka niewielkich zmian. W obszarze zwolnień przedmiotowych przewidziano bowiem m.in. wprowadzenie dodatkowego tytułu zwolnieniowego dla usług opieki medycznej i usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, które posiadają orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Jak wynika z uzasadnienia projektu, zwolnienie to dotyczyłoby osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. Wprowadzenie tego tytułu zwolnieniowego jest uzasadnione brakiem na rynku technicznych rozwiązań pozwalających na samodzielne korzystanie z kas rejestrujących przez osoby niewidome.
Reasumując należy wskazać, że przedmiotowa zmiana nie powinna budzić kontrowersji. Więcej zmian nastąpi zapewne dopiero w 2018 r.
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=824&start=6