Nowe wzory deklaracji od dnia 1 stycznia 2016 r.

21 stycznia, 2016 8:09 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie nowych wzorów deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz VAT-9M.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2230) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Na podstawie tego rozporządzenia Na podstawie tego rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2016 r., obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz VAT-9M. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 oraz VAT-9M stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. Natomiast nowe wzory deklaracji VAT-7K oraz VAT-7D stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r.

 
Jak wynika z przepisów przejściowych dotychczasowe wzory deklaracji mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r., z tym, że miejscem składania deklaracji przez podatnika jest:
1) urząd skarbowy właściwy ze względu na:

  • adres siedziby podatnika ? w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • miejsce zamieszkania ? w przypadku osób fizycznych,
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ? w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

 

2) Drugi Urząd Skarbowy Warszawa ? Śródmieście ? w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 
W przypadku nowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D zmiana polega na dodaniu wiersza 17 ?Zwrot odliczonej lub zwrócone kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy? oraz pola 37. Wskutek powyższego zmianie uległa numeracja wierszy oraz pól deklaracji począwszy od wiersza 17 deklaracji VAT-7 obowiązującej na dzień 31 grudnia 2015 r. (obecnie jest to wiersz 18) oraz od pola 37 deklaracji VAT-7 obowiązującej na dzień 31 grudnia 2015 r. (obecnie jest to pole 38).

 
W przypadku nowych deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M zmiana dotyczy wskazania miejsca składania we wstępie do deklaracji, przed częścią A. Numeracja pól nie uległa natomiast zmianie.

 
Podsumowując, od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz VAT-9M. Stosuje się je począwszy od rozliczeń za styczeń 2016 r. albo za pierwszy kwartał 2016 r. Dotychczasowe wzory formularzy, tj. obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r., można stosować najpóźniej do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r.

 
Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=774&start=2