Nowe zasady dotyczące wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

26 listopada, 2015 8:15 am

Kategorie:

Ministerstwo Finansów przygotowuje coraz więcej zmian w zakresie kompetencji urzędów skarbowych.

Zgodnie z zapewnieniami resortu finansów wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą działać na podstawie ustawy o administracji oraz rozporządzenia Ministra Finansów ws. określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo. Zgodnie z tymi regulacjami wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą w większym stopniu koncentrować się na obsłudze podatników oraz płatników dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych. Za obsługę tzw. dużych podatników odpowiadać będzie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy (KWUS) z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie ze zmianami w administracji podatkowej, funkcję KWUS pełnić będzie Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, a organem odwoławczym stanie się Izba Skarbowa w Warszawie. W poszczególnych województwach nadal działać będzie 19 pozostałych wyspecjalizowanych urzędów. Do zadań KWUS będzie należała przede wszystkim obsługa podatkowych grup kapitałowych i spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe, banków państwowych i banków w formie spółek akcyjnych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek niemających osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym miały przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług na poziomie równowartości minimum 50 mln euro. Podmioty te będą mogły liczyć np. na bardziej kompleksową i sprawniejszą obsługę, co zapewnić ma instytucja tzw. opiekuna podatnika. W związku z tym urząd o krajowym zasięgu nie będzie się już zajmował np. publicznymi szkołami wyższymi.
Reasumując zmiany umożliwią monitorowanie branży i sygnalizowanie o kwestiach istotnych pod kątem zgodności w zakresie opodatkowania, jak również identyfikowanie ryzyk dla podatnika i budżetu państwa.
Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=762&start=19