Obniżka cit dla małych podatników już w 2017 roku

5 lipca, 2016 8:15 am

Kategorie:

Prawdopodobnie już od dnia 1 stycznia 2017 r.  małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT ? 15 zamiast 19 proc. Niższa stawka obejmie tzw. małych podatników, a rząd przewiduje, że skorzysta z niej w sumie nawet 400 tys. podmiotów.
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który został przyjęty przez rząd 21 czerwca, z nowej preferencji, która była zapowiadana już podczas wyborów parlamentarnych, będą mogli skorzystać mali podatnicy, w przypadku których wartość przychodu ze sprzedaży (wliczając w to kwotę należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości kwoty 1,2 mln euro. Na niższą stawkę CIT liczyć będą mogli także podatnicy dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą. Preferencja nie obejmie natomiast podatkowych grup kapitałowych.
Jak wynika z zapewnień rządu, regulacja ta będzie wspierać podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Zachowanie większej części dochodu przez małe firmy pozytywnie wpłynie na ich rozwój, umocni pozycję rynkową względem dużych przedsiębiorstw oraz zwiększy ich konkurencyjność.
Jednakże, jak wskazują eksperci konfederacji Lewiatan, szacunkowo ocenia się, że z preferencji podatkowej skorzysta około 8 proc. przedsiębiorstw, natomiast przypadająca z tego tytułu korzyść dla podatnika wynosić będzie około 57 zł. Zakładają oni, że z nowej ulgi faktycznie skorzysta około 135 tyś. podmiotów. Jeżeli bowiem założenia resortu finansów dotyczące liczby beneficjentów preferencji (niemal 400 tys. podmiotów) oraz poziomu związanych z tym kosztów dla budżetu (ok. 270 mln zł w skali roku) okażą się jednak prawdziwe, to obniżenie podatku da jednemu podatnikowi średnio tylko 57 zł miesięcznie. W skali roku korzyść wyniosłaby więc przeciętnie niemal 690 zł, co wydaje się nie będzie stanowić wielkiego wsparcia dla przedsiębiorców.
Reasumując zmiany wprowadzane przez rząd, to zmiany w dobrym kierunku, czyli w kierunku pomocy i rozwoju przedsiębiorstw. Każda tego typu zmiana to znak, że władza coraz bardziej interesuje się sytuacją przedsiębiorstw. Jednakże, jeżeli kwota, którą zyskają przedsiębiorcy będzie taka jak przewidują eksperci, wówczas będzie ona praktycznie nie odczuwalna.

Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=807&start=12