Obniżona stawka podatku cit podpisana przez prezydenta. nowa regulacja od dnia 1 stycznia 2017 r.

4 października, 2016 12:17 pm

Kategorie:

Dobra wiadomość dla małych przedsiębiorców, ustawa dotycząca obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada obniżenie stawki podatku CIT z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników i podatników dopiero rozpoczynających działalność. Ta ostatnia sytuacja dotyczyć ma roku, w którym podatnicy rozpoczęli swoją działalność.
Jak zostało wskazane w komunikacie kancelarii prezydenta wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.
Ponadto w nowelizacji przewidziano m.in. doprecyzowanie w ustawie o PIT oraz wprowadzenie do ustawy o CIT katalogu przypadków, kiedy dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinien być uznawany za dochód uzyskany na terenie Polski. Zmiany dotyczą też np. zasad ustalania przychodów z tytułu wniesienia niepieniężnego wkładu do spółki lub spółdzielni.
Projekt nowelizacji został już podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 22 września 2016 r. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej stawki względem podatników nowoutworzonych w efekcie działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych przed wejściem w życie przepisów i równocześnie po ich opublikowaniu.
Reasumując przedmiotowa zmiana to częściowa realizacja obietnic składanych podczas kampanii wyborczej. Wkrótce przekonamy się, na ile preferencja będzie odczuwalna dla jej beneficjentów.
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=823&start=14