Obowiązki sprawozdawcze wobec nbp ? nowe rozporządzenie

19 września, 2017 9:52 am

Kategorie:

Na niektórych podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek przekazywania do NBP danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich rezydentów, którzy dokonują obrotu dewizowego z nierezydentami.

 

Z dniem 23 października 2009 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 19 sierpnia 2017 r. i zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Rozporządzenie określa:

  1. sposób, zakres i terminy wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej “NBP”, danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zwanych dalej “danymi”;
  2. wysokość kwot, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku, o którym mowa w pkt 1, zwanego dalej “obowiązkiem sprawozdawczym”.

 
Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
 tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=891&start=21