Ograniczenie możliwości składania deklaracji kwartalnych – projekt z dnia 22 września 2016 r.

12 października, 2016 1:54 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji w podatku od towarów i usług na podstawie projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, deklaracje za okresy kwartalne mogą składać podatnicy inni niż rozliczający się metodą kasową, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. W myśl art. 99 ust. 3a powołanej ustawy, możliwości stosowania deklaracji kwartalnych przez podatników innych niż mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku. W projekcie z dnia 22 września 2016 r. przewiduje się ograniczenie prawa do składania deklaracji kwartalnych. Zgodnie z projektowanym art. 99 ust. 3a, deklaracji kwartalnych nie będą mogli składać podatnicy:

  1. rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni,
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

 

Powyższe zmiany mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.
Podsumowując, projekt z dnia 22 września 2016 r. przewiduje znaczne ograniczenie możliwości składania deklaracji kwartalnych. Ograniczenie obejmie małych podatników, zatem także tych rozliczających się kasowo.
Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61848334

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=824&start=4