Otrzymanie prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego

12 maja, 2016 12:01 pm

Kategorie:

Przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie stanowić prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 26 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-175/16/WRz rozpatrzył sprawę dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik zamierza prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. Rolą podatnika będzie zbieranie zamówień, inkasowanie wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych na jego rachunek bankowy oraz przesłanie zamówienia do dostawcy, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego. Otrzymaną od kupującego kwotę każdorazowo przeleje do sprzedającego po uprzednim potrąceniu prowizji za pośrednictwo. Dostawca zrealizuje wysyłkę bezpośrednio do klienta, pozostając nieujawnionym względem niego. Klientowi zostanie wystawiony rachunek za pośrednictwo handlowe, opiewający na kwotę w wysokości marży jaką uzyska za pośredniczenie w sprzedaży danego produktu.
Organ podatkowy stanął  na stanowisku, że  jeżeli w podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe podatnika od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.
Reasumując, przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie stanowić prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jego rachunek bankowy, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesoł owski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=796&start=9