Podatek od niezrealizowanych dochodów ? exit tax

30 sierpnia, 2018 8:34 am

Kategorie:

Obecnie trwają prace w resorcie finansów nad przygotowaniem przepisów implementujących Dyrektywę Rady UE 2016/ 1164 ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania wpływającego bezpośrednio na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

 
Exit tax, czyli opodatkowanie niezrealizowanych jeszcze zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa do innego państwa. Podatek ten dotyczy jedynie aktywów wypracowanych przez przedsiębiorcę, do których opodatkowania państwo utraciło prawo w skutek ich przeniesienia.
Przepisy dyrektywy określają de minimus zarys działań przed agresywnym planowaniem podatkowym na rynku wewnętrznym. W związku z tym, że unikanie opodatkowania może dotyczyć również osób fizycznych, resort przewiduje wprowadzenie wysokiego progu kwotowego dla wartości aktywów, które mają być objęte podatkiem od niezrealizowanych zysków kapitałowych.

 
Ministerstwo Finansów nie opublikowało na dzień dzisiejszy projektu ustawy, oraz konkretnego terminu, w jakim projekt ten miałby wejść w życie.

 
Martyna Betiuk
Młodszy Konsultant Podatkowy
22 517 30 60 (wew. 109)
martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=965&start=9