Pracownicze plany kapitałowe

14 lipca, 2020 9:17 am

Kategorie: ,

W związku z zamiarem wyboru towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) które będzie prowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK) w firmach przedstawiamy ekstrakt informacji dotyczących warunków oraz instytucji finansowych, które na dzień dzisiejszy oferują zarządzanie tymi środkami.

Uważamy ze najważniejszymi aspektami na które należy zwrócić uwagę przy wyborze są renoma instytucji finansowej, doświadczenie w programach emerytalnych, ogólna wartość zarządzanymi aktywami oraz wysokość opłat pobieranych w PPK.

Na chwilę obecną największą popularnością cieszą się PKO TFI, TFI PZU oraz Nationale-Nederlanden PTE w których zgromadzone jest około 60% wszystkich środków PPK.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 roku podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób liczonych wg. stanu na koniec roku 2019 będą podlegały obowiązkowemu wdrożeniu PPK. Zgodnie z tymi przepisami podmioty powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

Ostateczne terminy na wdrożenie PPK:

  • do 27 września 2020 roku zakład zatrudniający powinien uzgodnić z zakładową organizacją związkową albo reprezentacją osób zatrudnionych wybór instytucji finansowej, która będzie prowadzić PPK;
  • 27 października 2020 roku mija termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK;
  • 10 listopada 2020 roku mija termin na zawarcie w imieniu osób zatrudnionych umowy
    o prowadzenie PPK.

Zgodnie z przepisami osoby zatrudnione w zakładzie, mogą od 1 lipca 2020 roku mogą dokonać:

  • deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK;
  • złożyć wniosek o dokonywanie dodatkowych wpłat uczestnika PPK;
  • złożyć wniosek o obniżenie wpłat podstawowych do PPK dla osób, które wynagrodzenie nie przekracza 1,2- krotności płacy minimalnej.

Ponadto osoby w wieku 55-70 lat, którą nie są ustawowo objęte tym programem mogą złożyć wniosek o przystąpienie do PPK.

Podmioty zatrudniające ponad 50 pracowników na koniec 2019, które nadal nie utworzyły PPK, są zobowiązane dokonać tego w tych samych terminach co podmioty 20+ (termin wynika z Tarczy Antykryzysowej 3.0).

 

Autor: Paweł Pietrzak