Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

22 grudnia, 2017 12:59 pm

Kategorie:

W dniu 1 grudnia 2017 r. na stronie internetowej… Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Projekt aktu przewiduje następujące zwolnienia na 2018 r.:

  1. Zwolnienia przedmiotowe
  2. Katalog czynności nie ulega zasadniczo zmianom do roku 2017. Wśród czynności zwolnionych nie znalazły się usługi w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo ? kredytowe, które korzystały ze zwolnienia w 2017 r.
  3. Zwolnienia z uwagi na poziom obrotów
  4. Utrzymany został dotychczasowy poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
  5. Zwolnienia przedmiotowe-podmiotowe do 31 marca 2018 r.

 
W zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano by objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

  • usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo ? kredytowe.

 
Aleksandra Garbarczyk
Młodszy konsultant podatkowy
aleksandra.garbarczyk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=908&start=3