Przedłużenie terminów ws. sprawozdań finansowych oraz zeznań cit-8

9 kwietnia, 2021 9:40 am

Kategorie: ,

 

Sprawozdania finansowe

Dla większości jednostek ? w tym dla jednostek z sektora prywatnego ? przedłużono o 3 miesiące wynikające z ustawy o rachunkowości terminy:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zgodnie z powyższym, jednostki, w których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. do końca czerwca 2021 r. Sprawozdania te podlegać będą zatwierdzeniu do końca września 2021 r. Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony). Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Ponadto wydłużono określony w art. 45 ust. 5 ustawy o PIT termin przekazania do urzędów skarbowych sprawozdań finansowych sporządzanych przez osoby fizyczne będące podatnikami PIT ? do 31 lipca 2021 r.

 

Zeznanie CIT-8 oraz termin wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r.

Termin na złożenie zeznań CIT-8 i CIT-8AB oraz na zapłatę podatku za 2020 r. został przesunięty do dnia 30 czerwca 2021 r.