Przepisy dotyczące tzw. ?pakietu paliwowego? weszły w życie

10 sierpnia, 2016 9:01 am

Kategorie:

Przepisy, które mają ułatwić walkę z wyłudzeniami podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi obowiązują od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Pakiet paliwowy obejmuje m.in. zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi zmianami, obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzspólnotowego nabycia paliw płynnych powstawać ma co do zasady w ciągu 5 dni, licząc od chwili wprowadzenia paliwa do kraju.
Ponadto ustawa ogranicza wykonywanie funkcji usługowej przez składy podatkowe, zarejestrowanych odbiorców i podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą.  Ograniczenia polegają na dopuszczeniu możliwości świadczenia tych usług wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub podmiotów zagranicznych posiadających oddział z siedzibą na terytorium kraju oraz dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji nabywania paliw silnikowych, z wyłączeniem paliw zwolnionych z akcyzy.
Nowe rozwiązania powinny uniemożliwić obchodzenie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą. Odpowiednia zmiana dotyczy również Prawa energetycznego ? zwiększono m.in. wymagania ws. wiarygodności podmiotów, które wykonują działalność koncesjonowaną.
Jak wynika z uzasadnienia ustawy, koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce albo przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne.
Reasumując Ministerstwo finansów  zapewnia, że wprowadzone zmiany będą skutkować uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego. Czas pokaże czy tak właśnie się stanie.
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=812&start=5