Sprzedaż towarów za cenę symboliczną a podatek od towarów i usług

16 grudnia, 2015 8:44 am

Kategorie:

Nie ma podstaw prawnych do podwyższenia ceny innych transakcji, szczególnie w sytuacji, gdy symboliczna cena jest uzasadniona względami ekonomicznymi, w tym przypadku zwiększeniem sprzedaży towarów handlowych i pozyskaniem nowych kontrahentów. W takiej sytuacji otrzymana (symboliczna) kwota będzie ceną należną.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów za cenę symboliczną, znacznie niższą od wartości rynkowej, np. 1 zł, to może rozliczyć podatek od tej wartości, a nie od wartości rynkowej towaru. Podatnik może dokonywać sprzedaży towarów  poniżej ich wartości rynkowej w ramach akcji promocyjnych i marketingowych zachęcających do nabywania towarów handlowych i promujących jej markę.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 32 pozwala organom podatkowym na podwyższenie ceny transakcji do rynkowej jedynie w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi. Nie ma jednak podstaw prawnych do podwyższenia ceny innych transakcji, szczególnie w sytuacji, gdy symboliczna cena jest uzasadniona względami ekonomicznymi, w tym przypadku zwiększeniem sprzedaży towarów handlowych i pozyskaniem nowych kontrahentów. W takiej sytuacji otrzymana (symboliczna) kwota będzie ceną należną; kwota ta będzie stanowiła podstawę opodatkowania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Nie ma podstawy prawnej do naliczania podatku należnego od wartości rynkowej towarów, które zostały sprzedane za cenę 1 zł. Dodatkowo należy wskazać, że podatnik transakcję udokumentuje fakturą na kwotę 1 zł, przy czym sprzedaż może być udokumentowana tą samą fakturą co sprzedaż towarów handlowych, co pozwoli na powiązanie sprzedaży towaru promocyjnego z konkretną sprzedażą towarów handlowych. Stanowisko to potwierdził przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 397/15.

Jednocześnie podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie w kwocie wynikającej z otrzymanych faktur zakupu.

Jacek Budziszewski
Doradca podatkowy nr wpisu 11583
Agent celny nr wpisu 10999
jacek.budziszewski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60