Ulga rodzinna a uzyskiwanie przez jednego z rodziców dochodów poza terytorium polski

13 kwietnia, 2016 8:52 am

Kategorie:

Uzyskiwanie przez jedno z rodziców dochodu ze stosunku pracy wykonywanej w innym państwie i korzystanie tam z ulgi o charakterze prorodzinnym nie pozbawia drugiego z rodziców możliwości skorzystania z analogicznej ulgi w  Polsce. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej dnia 1 marca 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB2/4511-1-138/16-4/WS).

W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła podatniczka, której mąż pracuje w Republice Czeskiej, tam podlega opodatkowaniu i tam skorzysta z przysługujących mu ulg, w tym z ulg na dzieci. Równocześnie nie osiąga żadnych dochodów w Polsce, wskutek czego nie może zastosować ulg przewidzianych w prawie polskim. Wnioskodawczyni natomiast w Polsce uzyskuje dochody ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Małżonkowie nie będą się rozliczać z podatków wspólnie. Są rodzicami trójki dzieci, z których pierwsze, urodzone w 1995 r., kontynuuje naukę na studiach wyższych stacjonarnych i nie uzyskuje żadnych dochodów, drugie dziecko urodzone w 1999r. kontynuuje naukę w szkole średniej i również nie osiąga żadnych dochodów. Trzecie dziecko urodziło się w 2012 roku. Przedmiotem pytań skierowanych do organu interpretacyjnego była kwalifikacja na gruncie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa)możliwości zastosowania przez wnioskodawczynię przewidzianej tym przepisem ulgi, jeśli jako jedyny rodzic podlega w Polsce opodatkowaniu z tytułu osiąganych dochodów, a drugi rodzic z podobnej ulgi skorzysta w innym państwie.
Zdaniem podatniczki, skoro odliczenie kwot przewidzianych w art. 27f ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy, przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, w stosunku do więcej niż jednego dziecka, a warunki te są w jej sytuacji spełnione, zachowane są też przesłanki zastosowania art. 27f ust. 6 w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, wedle których odliczenie przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, to możliwe jest zastosowanie ulgi.
Działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji indywidualnej podzielił zdanie wnioskodawczyni. Przyznał też, że ponieważ ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, zatem jeśli mąż podatniczki nie będzie rozliczał się w Polsce i nie będzie odliczał ulgi prorodzinnej, a małżonkowie ustalą, że ulgę rozliczy podatniczka, to przysługuje jej prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej na dzieci w pełnej wysokości. Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy ustawy nie przewidują ograniczeń z tytułu możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi, ze względu na to, że jedno z rodziców pracuje za granicą i w innym państwie korzysta z ulgi na dzieci.
dr Joanna Kiszka
Konsultant podatkowy
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=789&start=15