Umorzenie postępowania a określenie nadwyżki do przeniesienia

22 listopada, 2017 11:09 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono wpływ umorzenia postępowania na określenie kwoty nadwyżki do przeniesienia na następny okres.
Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W takim przypadku obniżenie podatku należnego w sposób, wskazany w art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług powoduje, że pomiędzy rozliczeniem podatku za dwa różne okresy powstaje ścisły związek. Prawidłowość rozliczenia podatku we wcześniejszym okresie, w którym powstało prawo do obniżenia podatku naliczonego o należny warunkuje prawidłowość rozliczenia podatku za okres późniejszy, w którym dokonano obniżenia kwoty podatku zgodnie z art. 86 ust. 11. Tym samym jeżeli wadliwie rozliczono podatek za wcześniejszy okres, musi to skutkować nieprawidłowym rozliczeniem podatku za okres późniejszy. Pogląd taki wyraził WSA w Krakowie, który w wyroku z dnia 19 września 2017 r. (I SA/Kr 1238/16) stwierdził, że umorzenie postępowania podatkowego, obejmującego m.in. rozliczenie podatku za wcześniejszy okres, oznacza, że należy przyjąć taką kwotę nadwyżki do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, jaką deklaruje podatnik. Podważenie dokonanego przez organy rozliczenia podatku za poprzedni okres oznacza wadliwość rozliczenia w decyzji podatku w kolejnych miesiącach.

 
Podsumowując, jeżeli postępowanie podatkowe zostanie umorzone, wówczas kwotę do przeniesienia należy przyjąć według wielkości zadeklarowanych przez podatnika.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=903&start=3