Umowa ramowa a koszty uzyskania przychodów

14 czerwca, 2017 8:34 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono skutki zawarcia umowy ramowej dla ustalania limitu transakcji bezgotówkowych.

 
Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. powyżej 15 000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Na tym tle pojawił się spór, czy w przypadku zawarcia umowy ramowej kwota 15 000 zł odnosi się do wszystkich zamówień dokonanych w roku podatkowym pomiędzy stronami umowy, czy też każdego zamówienia złożonego osobno. Jak stwierdził Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2017 r. ( 0111-KDIB2-1.4010.37.2017.1.ZK) ?(…) pojęcie transakcji w rozumieniu przepisu art. 15d ust. 1 uCIT, w zw. z art. 22 ust. 1 u.s.d.g. należy utożsamiać ze sprzedażą dokonaną w oparciu o daną fakturę VAT (w odniesieniu do jednego zamówienia), nie zaś łączną sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę o współpracy/umowę ramową. Oznacza to zarazem, że w przypadku zapłaty w formie gotówkowej faktury VAT o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł brutto wystawionej przez dostawców w oparciu o umowę o współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza bądź będzie przekraczać wartość 15.000 zł (nawet gdy w ciągu jednego miesiąca byłoby wystawione kilka faktur VAT do każdego zamówienia odrębnie o łącznej wartości przekraczającej wartość 15.000 zł), koszty wynikające z takiej faktury mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w świetle art. 15d uCIT.

 
Jednocześnie Spółka uważa, że pojęcie transakcji, o której mowa w art. 15d ust. 1 uCIT, w zw. z art. 22 ust. 1 u.s.d.g w przypadku wskazanych w stanie faktycznym umów o współpracy/umów ramowych, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy (a więc w odniesieniu do każdego zamówienia oddzielnie), a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy o współpracy/umowy ramowej.?

 
Podsumowując, w przypadku zawarcia umowy ramowej limit transakcji bezgotówkowej 15 000 zł należy odnosić do każdego zamówienia odrębnie.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=873&start=9