Usługa kompleksowa wykonywana na rzecz zagranicznego usługobiorcy a odwrotne obciążenie

1 marca, 2018 11:36 am

Kategorie:

W interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2018 r. (0115-KDIT1-2.4012.780.2017.2.KK) dyrektor KIS rozpatrywał kwestię opodatkowania usług wykonywanych na rzecz kontrahenta zagranicznego. Stwierdził, że jeśli usługi nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT, a na dodatek jeszcze ich odbiorca nie jest podatnikiem zarejestrowanym w Polsce, to nie ma mowy o odwrotnym obciążeniu.

 
Wniosek o interpretację złożyła spółka działająca w branży telekomunikacyjnej, która dostała zlecenie na kompleksową modernizację obiektu radiowokomunikacyjnego zlokalizowanego na terenie Polski. Zlecenie obejmowało zarówno sporządzenie projektu, prace przygotowawcze terenu (niwelacja terenu poprzez wycinkę drzew) oraz osadzenie urządzeń nadawczych w wykonanym uprzednio fundamencie. Inwestorem przedsięwzięcia była firma belgijska, natomiast głównym wykonawcą zlecającym wskazane prace polskiej spóła była firma włoska, niezarejestrowana w Polsce dla celów VAT. Spółka założyła, że przedmiotowe prace stanowią ?roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych?. Znajdują się one w załączniku 14 do ustawy o VAT wskazującym prace objęte odwrotnym obciążeniem. Spółka uznała w efekcie, że rozliczenie podatku VAT leży po stronie jej kontrahenta z Włoch.

 
Stanowiska spółki nie podzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wskazując przy tym dwie kwestie ze względu na które w opisanym stanie faktycznym nie należy stosować odwrotnego obciążenia. Po pierwsze zwrócił uwagę, że spółka nieprawidłowo rozpoznała świadczoną usługę. Powołując się na treść rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (Dz. Urz. UE L Nr 284, s. 1) oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE organ uznał, że wykonywana przez spółkę kompleksowa usługa polegająca na budowie/modernizacji konstrukcji telekomunikacyjnych (masztów) związana jest z nieruchomością. Usługa ta nie jest natomiast wymieniona w załączniku 14 do ustawy VAT. Po drugie natomiast, w związku z tym, że nabywca usługi pochodzi z Włoch i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na terytorium Polski, to nie ma zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy VAT, polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług na podatnika, na rzecz którego jest realizowana.

 
W ocenie dyrektora KIS usługa powinna zostać opodatkowana w kraju położenia nieruchomości, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28e ustawy VAT, czyli w Polsce.

Sebastian Kopacz
Młodszy konsultant podatkowy
sebastian.kopacz@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=927&start=9