Wprowadzenie unijnych zasad dotyczących opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo

22 września, 2015 9:32 am

Kategorie:

Opodatkowanie dochodów firm powiązanych. Polska wprowadzi unijne zasady.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który został już przyjęty przez Sejm, Polska wdroży unijne zasady dotyczące opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo, które mają siedziby w różnych krajach członkowskich.

Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie zasady dot. zwolnienia dywidendy wypłacanej przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, jeżeli spółka matka posiada (przez okres minimum 2 lat) co najmniej 10 proc. udziałów w spółce córce. Zwolnienie takie nie będzie obejmowało przypadków, kiedy dywidendy wypłacono w efekcie uzgodnień fikcyjnych, które nie odzwierciedlają gospodarczej rzeczywistości i są nastawione przede wszystkim na uzyskanie zwolnienia z podatku. Ponadto w dokumencie znalazły się przepisy wykonujące dyrektywę dotyczącą wymiany informacji o dochodach z oszczędności wypłacanych osobom fizycznym ? w ustawie o PIT został dodany rozdział regulujący w sposób kompleksowy zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek.

Należy także wskazać, że nowelizacja ma wprowadzać także nowe standardy dokumentowania transakcji zawieranych między powiązanymi podmiotami. Obowiązki dokumentacyjne nie będą dotyczyć firm, które osiągają przychody albo koszty na poziomie mniejszym niż równowartość 2 mln euro.

Reasumując przedstawione zmiany mają na celu ujednolicenie przepisów prawa podatkowe w Polsce, zgodnie z uzgodnieniami unijnymi.

Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60