Wystawienie jednej faktury w imieniu kilku sprzedawców

25 września, 2017 1:16 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono możliwość wystawienia faktury w imieniu kilku sprzedawców.

Zgodnie z art 106e ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  2. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 
Na tym tle powstały wątpliwości, czy prawidłowe jest wystawienie faktury dokumentująca świadczoną usługę najmu przez zarządcę nieruchomości w imieniu sześciu wynajmujących widniejących na fakturze jako sprzedawca.

 
Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. (0114-KDIP1-1.4012.370.2017.1.MAO) ?Biorąc pod uwagę to, że każdy z Wynajmujących posiada prawo do dysponowania udziałem w ww. nieruchomości i tym samym posiada status odrębnego podatnika, sprzedawcą (wskazanym na fakturze) wykonywanej na rzecz Wnioskodawczyni usługi najmu lokalu powinien być każdy z Wynajmujących oddzielnie. Nie można wystawić jednej fakturę w imieniu wszystkich współwłaścicieli.(…) Podsumowując, prawidłowo wystawiona faktura dokumentująca wykonanie usługi powinna zawierać dane uregulowane w art. 106e ustawy dotyczące nabywcy i sprzedawcy, przy czym wskazany sprzedawca nie może być identyfikowany przez kilku niezależnych podatników.? Podobny pogląd został uprzednio wyrażony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2015 r. (ITPP1/4512-643/15/AP).

 
Podsumowując, zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie jest dopuszczalne wystawianie jednej faktury w imieniu kilku sprzedawców.

 
Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds..Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=892&start=4