Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

4 października, 2016 12:17 pm

Kategorie:

W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mógł wymierzyć karę w wysokości od 200 zł do 40.000 zł.

Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456) w następnym roku będzie ono wynosiło 2000 zł brutto.
Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. W 2016 r. stawka będzie ustalana w granicach od 66,70 zł do 26.680 zł.
Najniższa kara grzywny to 10 stawek dziennych, co oznacza, że w następnym roku sąd za przestępstwo skarbowe nie wymierzy mniej niż 667 zł. Natomiast kary za wykroczenia skarbowe liczone są kwotowo, w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A zatem w 2017 r. najniższa grzywna za wykroczenie wynosić będzie 200 zł, a najwyższa 40.000 zł.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr wpisu 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
(022) 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=823&start=17