Zapłata podatku w imieniu podatnika przez inny podmiot od 1 stycznia 2016 r.

2 listopada, 2015 2:35 pm

Kategorie:

Nowym rozwiązaniem, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., będzie wprowadzenie w Ordynacji podatkowej możliwości technicznej zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik, jeśli wysokość zobowiązania nie przekracza 1000 zł.

 
Obecnie większość wpłat na poczet zobowiązań podatkowych jest dokonywana za pośrednictwem rachunków bankowych należących do innych podmiotów niż podatnik. W dotychczasowym stanie prawnym organy podatkowe były obowiązane do każdorazowego wyjaśnienia tytułu wpłaty i zwrotu wpłaconej kwoty podatku, jeśli pochodziła ona od podmiotu nieuprawnionego na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednocześnie, dokonywana jest egzekucja w stosunku do podatników, którzy przekonani są o braku zaległości podatkowych, poprzez wykonanie ich zobowiązania przez inną osobę.

 
Możliwość zapłaty podatku przez inny podmiot będzie ograniczony do górnej wysokości zobowiązania, tj. nieprzekraczającej 1000 zł. Do skutecznego dokonania takiej czynności konieczne jest jednak, by treść dowodu wpłaty nie budziła żadnych wątpliwości organu co do jej rzeczywistego przeznaczenia. Limit kwotowy określony we wprowadzanym przepisie nie będzie dotyczył jednak przypadków zapłaty podatku przez małżonka lub innego członka rodziny podatnika ? w takich przypadkach limit ma nie obowiązywać w ogóle. Przy dokonywaniu zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik przyjmowane będzie, iż zapłata nastąpiła ze środków własnych podatnika, zarówno w przypadku dokonania tej zapłaty przez osoby najbliższe, jak tez przez osoby trzecie.

 
Bartłomiej Kurant
młodszy konsultant podatkowy
bartlomiej.kurant@isp-modzelewski.pl
tel. 022 515 30 60 wew. 125

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=759&start=21