Zmiany dotyczące kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących w 2018 r.

30 sierpnia, 2016 11:18 am

Kategorie:

Nowe przepisy mają dostosować regulacje do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w formie elektronicznej i papierowej.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Celem, który przyświecał przygotowaniu nowego rozporządzenia jest zdaniem resortu zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Celem jest również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie celem jest możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Zgodnie z przepisami paragony elektroniczne mają funkcjonować analogicznie do faktur elektronicznych.

 
Ponadto nowe rozporządzenie ma umożliwić wprowadzenie powszechnego standardu połączenia kas fiskalnych z centralnym repozytorium oraz terminalami płatniczymi. Oznacza to m. in zmiany mające obejmować cyfryzację dokumentów/raportów fiskalnych, zapewnienie transmisji danych z kas do centralnego repozytorium oraz umożliwienie zaawansowanej analizy danych fiskalnych. Przewidziano także wycofanie tzw. kas dwurolkowych, które uznawane są za utrudniające przeprowadzanie sprawnych kontroli. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 
Reasumując przedstawione rozwiązania są krokiem w celu modernizacji kas fiskalnych na polskim rynku, oraz promowania elektronicznych paragonów.

 
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=815&start=3