Zmiany w zakresie podwyższenia kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych

30 sierpnia, 2016 11:22 am

Kategorie:

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już od dnia 1 stycznia 2017 r. podwyższona zostanie kwota maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową (B+R).

Zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, który został przyjęty przez rząd w dniu 16 sierpnia 2016 r. Przepisy dotyczące zmian podatkowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Podwyższenie kwot w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz sektora MSP będzie sięgało 50 proc., a w przypadku pozostałych firm ? do 50 proc. względem kosztów osobowych oraz do 30 proc. względem innych kosztów związanych z działalnością B+R. Zdaniem Ministerstwa, na zmianie skorzystają szczególnie firmy z sektora MSP, ponieważ kwoty odliczenia będą ujednolicone, co powinno zwiększyć przejrzystość prawa dla tych podatników, którzy mają mniejsze możliwości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnopodatkowej.

 
Poza podwyższeniem przedmiotowych kwot, przygotowany projekt zakłada ujednolicenie kwot odliczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Reasumując zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektodawców podstawową zaletą podwyższenia kwot jest zwiększenie zachęt do prowadzenia działalności B+R oraz pozostawienie większych środków finansowych w przedsiębiorstwach prowadzących taką działalność.

 
Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=815&start=11