Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego ? planowane zmiany w podatku dochodowym

2 października, 2018 2:13 pm

Kategorie:

W dniu 25 września 2018 r. został skierowany do sejmu (druk sejmowy 2854) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Proponuje się wprowadzenie możliwości podwyższenia kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego. Projekt przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane. Proponowane przepisy w tym zakresie mają na celu promowanie działań zmierzających do tworzenia w spółkach kapitałów samofinansowania powstałych z zysku zatrzymanego oraz z dopłat wnoszonych przez wspólników.

 

 
Proponowane rozwiązanie prowadzi do wyrównania podatkowych uprawnień związanych z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki oraz z tworzeniem kapitałów samofinansowania. Zrównanie to będzie pełne do kwoty zatrzymanego zysku (wniesionych dopłat), od których hipotetyczne odsetki ? obliczone według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy ? nie przekroczą kwoty 250 000 zł.
Rozwiązanie obowiązywać będzie od 2020 r.,  zaś w odniesieniu do zysku zatrzymanego w roku 2019.

 
Aleksandra Garbarczyk
Aleksandra.garbarczyk@isp-modzelewski.pl
Młodszy konsultant podatkowy

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=972&start=11