Katarzyna Boć

 

Katarzyna Boć
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 13113
 

 

Katarzyna Boć jako biegły rewident brała udział w wielu projektach audytorskich – badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych, przeglądach sprawozdań finansowych.

Ma doświadczenie w przeprowadzaniu badań spółek prawa handlowego oraz jednostek zdrowia.

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 13113
  • Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania im.Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność Finanse i Rachunkowość

 

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Narodowy Fundusz Zdrowia

Znajomość języków obcych: angielski

 

 

Kontakt
e-mail:  katarzyna.boc@isp-modzelewski.pl