VAT

30.03.2020 | Projekt tzw. tarczy antykryzysowej - aktualizacja

przeczytaj więcej

24.01.2020 | Odliczanie VAT w sytuacji częściowej nierzetelności faktury

przeczytaj więcej

21.01.2020 | Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

przeczytaj więcej

26.03.2019 | Projektowane zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku...
przeczytaj więcej

9.10.2018 | Prawo do skorygowania rozliczenia, gdy dojdzie do zawyżenia opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 20918 r...
przeczytaj więcej

2.10.2018 | Prawo do odliczenia podatku naliczonego z pustych faktur

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku...
przeczytaj więcej

2.10.2018 | Planowane zmiany w opodatkowaniu zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące zmian...
przeczytaj więcej

23.08.2018 | Podzielona płatność – przekazanie środków z rachunku VAT

Przekazanie środków z rachunku VAT może być dokonane na podstawie zgody naczelnika...
przeczytaj więcej

11.07.2018 | Brak możliwości dokonania przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek ROR

Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa...
przeczytaj więcej

13.06.2018 | Przechowywanie w formie elektronicznej faktur dokumentujących zakupy

Spółka zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji...
przeczytaj więcej

13.06.2018 | Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r. - część V. Klauzula ograniczająca prawo do zastosowania mechanizmu PP

Przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej...
przeczytaj więcej

7.05.2018 | Weryfikacja transakcji u kontrahentów podatnika a przewlekłość postępowania

Problem długotrwałego prowadzenia postępowania...
przeczytaj więcej

28.03.2018 | Kurs waluty a import usług

Do przeliczenia kursu waluty obcej w przypadku importu...
przeczytaj więcej

12.03.2018 | Nowe zasady wystawiania faktur na żądanie od dnia 1 lipca 2018 r.

W niniejszym artykule omówiono projektowane zmiany dotyczące...
przeczytaj więcej

1.03.2018 | Usługa kompleksowa wykonywana na rzecz zagranicznego usługobiorcy a odwrotne obciążenie

W interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2018 r. (0115-KDIT1-2.4012.780.2017.2.KK) ...
przeczytaj więcej

1.03.2018 | Czynności pozorowane przez organ w związku ze zwrotem różnicy podatku a odsetki należne podatnikom

W niniejszym artykule omówiono możliwość żądania przez podatnika pełnych odsetek...
przeczytaj więcej

19.02.2018 | Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w zakresie cen transferowych

W dniu 24 stycznia 2018 r. MF wydał interpretację...
przeczytaj więcej

12.02.2018 | Zasady przeliczania kwot faktur wyrażonych w walutach obcych w przypadku importu usług

Określone w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy z dnia...
przeczytaj więcej

12.02.2018 | Kto może być podatnikiem z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej

23.01.2018 | Korygowanie faktury "do zera". Zasady korygowania faktur

Faktura zawierająca błędy odnośnie danych identyfikujących...
przeczytaj więcej

23.01.2018 | Czy istnieje odpowiedzialność zbiorowa w łańcuchu dostaw?

Z tytułowym problemem – rozpatrywanym m.in. na gruncie...
przeczytaj więcej

17.01.2018 | Nieodpłatne świadczenia dla pracowników oddelegowanych a podatek od towarów i usług

Interpretacja art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
przeczytaj więcej

17.01.2018 | Rynkowa cena towaru w kontekście dochowania należytej staranności na gruncie podatku od towarów i usług

W orzecznictwie NSA jest utrwalony pogląd...
przeczytaj więcej

9.01.2018 | Sprzedaż nieruchomości z częścią budynku może być dostawą gruntu niezabudowanego

Podatnik sprzedający grunt z częścią budynku...
przeczytaj więcej

3.01.2018 | Odwrotne obciążenie a pojęcie transakcji

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje...
przeczytaj więcej

3.01.2018 | W 2018 r. część podatników ucieknie od VAT-u

Ponoć mamy aż 1,6 mln podatników rozliczających...
przeczytaj więcej

22.12.2017 | Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

W dniu 1 grudnia 2017 r. na stronie internetowej...
przeczytaj więcej

12.12.2017 | Odsprzedaż mediów a wartość sprzedaży decydująca o zwolnieniu podmiotowym od podatku od towarów i usług

Odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako...
przeczytaj więcej

28.11.2017 | Gotówkowa forma płatności a rzetelność transakcji

W niniejszym artykule omówiono wpływ gotówkowego regulowania...
przeczytaj więcej

22.11.2017 | Umorzenie postępowania a określenie nadwyżki do przeniesienia

W niniejszym artykule omówiono wpływ umorzenia postępowania na określenie kwoty...
przeczytaj więcej

16.11.2017 | Nowe zasady wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z projektu...
przeczytaj więcej

8.11.2017 | Stanowisko TSUE w sprawie odliczeń z faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru VAT

W wyroku wydanym 19 października 2017 r. w sprawie...
przeczytaj więcej

8.11.2017 | Nowy rejestr podatników VAT

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z...
przeczytaj więcej

30.10.2017 | Zmiany dotyczące nieściągalnych wierzytelności

W niniejszym artykule omówiono zmiany...
przeczytaj więcej

30.10.2017 | W jakiej wysokości należne są odsetki w przypadku zwrotu VAT przy rażącej przewlekłości kontroli podatkowej?

Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia...
przeczytaj więcej

30.10.2017 | Minister finansów wydał interpretację ogólną w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności wykonywanej przez menedżerów

Dnia 6 października 2017 r. Minister finansów...
przeczytaj więcej

4.10.2017 | Pierwsze zasiedlenie a zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej

25.09.2017 | Wystawienie jednej faktury w imieniu kilku sprzedawców

W niniejszym artykule omówiono możliwość wystawienia faktury...
przeczytaj więcej

19.09.2017 | Pojęcie "odpłatności" świadczenia, jako czynnik decydujący o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Świadczenie usługi następuje „odpłatnie”, a zatem podlega...
przeczytaj więcej

13.09.2017 | Posłużenie się danymi innego podmiotu a art. 108

W niniejszym artykule omówiono wpływ nieuprawnionego posłużenia...
przeczytaj więcej

5.09.2017 | Usługi budowlane świadczone przez konsorcjum, a odwrotne obciążenie

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB3-1.4012.250.2017.2.BW)...
przeczytaj więcej

31.05.2017 | Projekt ustawy zmieniającej terminy zwrotu VAT

W dniu 8 maja 2017 r. został zgłoszony przez grupę posłów projekt...
przeczytaj więcej

31.05.2017 | Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, na której sprzedawca wykazał podatek obliczony na podstawie niewłaściwego kursu walut

W sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę VAT kontrahenta-dostawcę...
przeczytaj więcej

23.05.2017 | Projekt ustawy w sprawie podzielonej płatności (tzw. split payment)

W dniu 12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji...
przeczytaj więcej

16.05.2017 | Czy dostawa z montażem konstrukcji stalowych podlega odwrotnemu obciążeniu?

W przypadku dostawy konstrukcji stalowych wraz z montażem istnieje istotne ryzyko...
przeczytaj więcej

15.05.2017 | Działalność społecznie użyteczna a odliczenie podatku od towarów i usług

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 29 marca 2017 r. (I SA/Kr 92/17)...
przeczytaj więcej

28.03.2017 | Czy różnice kursowe powodują obowiązek korygowania faktur?

Celem wystawienia faktur korygujących jest doprowadzenie...
przeczytaj więcej

24.03.2017 | Anulowanie faktur w świetle nowych przestępstw fakturowych: czyli o katastrofie interpretacyjnej

Od początku marca 2017 r. najważniejszym problemem dla każdego podatnika...
przeczytaj więcej

24.03.2017 | Dostawa towarów zachodzi także bez ich przemieszczania

W niniejszym artykule przeanalizowano możliwość uznania sprzedaży towaru...
przeczytaj więcej

14.03.2017 | Czy do „faktur optymalizacyjnych” mogą mieć zastosowanie nowe przepisy Kodeksu karnego?

Nasz, europejski i w pełni zharmonizowany VAT stworzył nowe zjawisko ekonomiczne zwane „transakcjami optymalizacyjnymi”...
przeczytaj więcej

6.03.2017 | Czy wykonując usługi budowlane od stycznia 2017 r. w ramach procedury "odwrotnego obciążenia" podatnik obowiązany przejść z rozliczeń kwartalnych na miesięczne?

Od 1 stycznia 2017 r. pozbawiono możliwości składania deklaracji kwartalnie...
przeczytaj więcej

28.02.2017 | Czy faktura wystawiona w związku z operacjami optymalizacyjnymi mają charakter „faktur podrobionych” w rozumieniu Kodeksu karnego?

Wielu księgowych zastanawia się dziś nad praktycznymi konsekwencjami...
przeczytaj więcej

21.02.2017 | Czy wystawienie faktury, która nie dokumentuje rzeczywistych czynności skutkuje wykreśleniem z rejestru?

Przepis dotyczący wykreślenia nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie...
przeczytaj więcej

15.02.2017 | VAT – czy „podzielona płatność” uratuje uczciwych podatników?

We wrześniu 2015 r. ówczesna opozycja (obecna rządząca większość)...
przeczytaj więcej

7.02.2017 | Zmiany w odwrotnym obciążeniu - zasady fakturowania świadczonych usług

Odwrotne obciążenie stanowi specyficzne rozwiązanie w zakresie opodatkowania...
przeczytaj więcej

7.02.2017 | Jak opodatkować zaliczkę w budownictwie, gdy podatnik nie wie, czy będzie „wykonawcą” czy „podwykonawcą” usługi?

Cała branża wykonawstwa inwestycyjnego głowi się dziś jak traktować...
przeczytaj więcej

31.01.2017 | Odwrotne obciążenie - prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Deklarowanie i informowanie o świadczonych usługach (wykonawca i podwykonawca)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa...
przeczytaj więcej

31.01.2017 | Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług

Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej

24.01.2017 | Jak rozliczyć zaliczkę, którą otrzymał podwykonawca usługi budowlanej w zeszłym roku? Zbędne kompilacje

Od dnia 1 stycznia 2017 r. podwykonawcy usług budowalnych wymienionych w załączniku...
przeczytaj więcej

24.01.2017 | Zmiany w odwrotnym obciążeniu - powstanie obowiązku podatkowego i identyfikacja podwykonawcy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r., która rozszerzyła...
przeczytaj więcej

11.01.2017 | Nowe zasady zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów...
przeczytaj więcej

22.12.2016 | VAT’2017: czarny scenariusz podatkowy dla podwykonawców usług podatkowych

Dla wielu firm budowlanych niespodzianka przygotowana przez resort...
przeczytaj więcej

22.12.2016 | Kiedy przedpłata nie powoduje obowiązku podatkowego?

W niniejszym artykule omówiono moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu...
przeczytaj więcej

24.11.2016 | Skutki wydawania towarów na rzecz uczestników akcji promocyjnych w podatku od towarów i usług

Odnosząc się do skutków, jakie wydawanie towarów na rzecz uczestników akcji promocyjnych...
przeczytaj więcej

24.11.2016 | Rozliczanie faktur z tytułu usług budowlanych objętych "odwrotnym obciążeniem" - moment powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia przy otrzymaniu faktury z opóźnieniem

Od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z projektem „dużej nowelizacji VAT”...
przeczytaj więcej

25.10.2016 | Podstawa opodatkowania przy usłudze najmu obejmującej dostawę mediów

Czy w przypadku usługi najmu (obejmującej swym zakresem świadczenia...
przeczytaj więcej

18.10.2016 | Nierzetelne rozliczanie podatku VAT – nowe sankcje podatkowe w 2017 r.

Za nierzetelne rozliczanie podatku, które skutkuje np. zaniżeniem zobowiązania...
przeczytaj więcej

18.10.2016 | Podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży w podatku od towarów i usług

W niniejszym artykule omówiono podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży...
przeczytaj więcej

12.10.2016 | Nowe przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji...
przeczytaj więcej

12.10.2016 | Ograniczenie możliwości składania deklaracji kwartalnych - projekt z dnia 22 września 2016 r.

W niniejszym artykule omówiono ograniczenie możliwości składania...
przeczytaj więcej

4.10.2016 | Warunki skutecznego złożenia korekty deklaracji podatkowych w scentralizowanym modelu rozliczeń podatku od towarów i usług

Od dnia 1 stycznia 2017 r. każda jednostka samorządu terytorialnego (dalej: JST)...
przeczytaj więcej

28.09.2016 | Wyłudzenia w podatku od towarów i usług – zaostrzenie kar

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw...
przeczytaj więcej

20.09.2016 | JPK – bzdury

Jak podają media cytując urzędników resortu finansów, pod koniec sierpnia 2016 r...
przeczytaj więcej

9.09.2016 | Stawki w podatku od towarów i usług w 2017 roku bez zmian

W 2017 roku nie ulegnie zmianie wysokość stawek VAT w porównaniu do 2016 roku...
przeczytaj więcej

30.08.2016 | Zasady przeliczania na PLN wielkości wyrażonych w EUR z definicji mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego i "dużego" przedsiębiorcy

Od dnia 1 lipca 2016 r., obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK w zakresie...
przeczytaj więcej

30.08.2016 | Zmiany dotyczące kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących w 2018 r.

Nowe przepisy mają dostosować regulacje do możliwości emisji dokumentów fiskalnych...
przeczytaj więcej

10.08.2016 | Przepisy dotyczące tzw. „pakietu paliwowego” weszły w życie

Przepisy, które mają ułatwić walkę z wyłudzeniami podatku od towarów i usług...
przeczytaj więcej

10.08.2016 | Nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się trzecia część odpowiedzi...
przeczytaj więcej

25.07.2016 | Brak opodatkowania sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika...
przeczytaj więcej

25.07.2016 | Rabat dla nabywcy a podstawa opodatkowania w VAT w świetle interpretacji indywidualnej wydanej z powołaniem nieskodyfikowanej koncepcji nadużycia prawa

WSA we Łodzi w dniu 20 kwietnia 2016r. wydał wyrok (I SA/ Łd 166/16), w którym nie tylko...
przeczytaj więcej

13.04.2016 | Premie pieniężne na gruncie VAT

Zakresy terminów rabat i premia pieniężna w znaczeniu gospodarczym się pokrywają...
przeczytaj więcej

1.04.2016 | Skutki w podatku od towarów i usług wymiany reklamacyjnej towaru

Czynności faktyczne polegające na zastąpieniu u sprzedawców produktów wadliwych na niewadliwe nie stanowią odrębnej dostawy...
przeczytaj więcej

15.03.2016 | Czy można znacząco i trwale zwiększyć dochody budżetowe z VAT-u przy pomocy reprezentacyjnych kontroli skarbowych i policji?

Z oficjalnych i postoficjalnych wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów można wyciągnąć...
przeczytaj więcej

8.03.2016 | Zaskarżenie postanowienia w zakresie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku dokonanego w ramach kontroli podatkowej

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego...
przeczytaj więcej

2.03.2016 | Odpłatne zbycie używanych pojazdów samochodowych według procedury VAT-marża

Typowo sprzedaż pojazdów samochodowych przez podatników podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...
przeczytaj więcej

12.02.2016 | Nowy obowiązek związany z podziałem kwot podatku naliczonego

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
przeczytaj więcej

12.02.2016 | W jaki sposób podatnik może sprawdzić czy dostawca towaru odprowadził podatek należny dotyczący ich transakcji?

Aktualnie podatnicy nabywający towary mogą odpowiadać solidarnie z dostawcą, jeżeli dostawca towaru...
przeczytaj więcej

2.02.2016 | WNT i import usług a współczynnik proporcji

Definicja „obrotu” nie obejmuje importu usług i nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów...
przeczytaj więcej

26.01.2016 | Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego - potwierdzenie zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT czynnego

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie potwierdzenia zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT...
przeczytaj więcej

26.01.2016 | Jak należy postąpić w przypadku odnalezienia faktur z poprzednich miesięcy od których nie odliczono podatku? Czy należy odliczyć podatek na bieżąco czy też dokonać korekty deklaracji?

Czasem podatnicy odnajdują faktury z wykazanym podatkiem do odliczenia z data m.in. czerwcową...
przeczytaj więcej

21.01.2016 | Nowe wzory deklaracji od dnia 1 stycznia 2016 r.

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie nowych wzorów deklaracji...
przeczytaj więcej

21.12.2015 | Problematyka podstawy opodatkowania w przypadku zamiany towarów

W przypadku zamiany towarów za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi...
przeczytaj więcej

16.12.2015 | Sprzedaż towarów za cenę symboliczną a podatek od towarów i usług

Nie ma podstaw prawnych do podwyższenia ceny innych transakcji, szczególnie w sytuacji, gdy symboliczna...
przeczytaj więcej

7.12.2015 | Wysłanie faktury korygującej w formie elektronicznej a obniżenie podstawy opodatkowania

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wydrukami...
przeczytaj więcej

4.12.2015 | Miejsce świadczenia usług w odniesieniu do usługi leasingu

W niniejszym artykule zostanie omówione zagadnienie związane z miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usługi leasingu...
przeczytaj więcej

2.11.2015 | Trzeba jak najszybciej uchwalić nową ustawę o podatku od towarów i usług

Konieczność uchwalenia nowej ustawy o podatku od towarów i usług, która zastąpi jej obecną, całkowicie skompromitowaną postać
przeczytaj więcej

23.10.2015 | Zmiana sposobu wykorzystania samochodu służbowego

Samo oświadczenie o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu służbowego nie jest wystarczające – musi być ono potwierdzone...
przeczytaj więcej

23.10.2015 | Czy podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje opłaty załadunkowe, przeładunkowe lub wyładunkowe?

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów w kontekście ponoszonych przez...
przeczytaj więcej

6.10.2015 | Czy usługa pośrednictwa, dla której miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W niniejszym artykule zostanie wskazane, jak usługi pośrednictwa są rozumiane przez organy państwowe w nawiązaniu do...
przeczytaj więcej

6.10.2015 | Samochody przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu a VAT

W odniesieniu do samochodów przeznaczonych wyłącznie do ich oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu...
przeczytaj więcej

16.09.2015 | Wykorzystywanie samochodów w działalności a rozliczenia podatku od towarów i usług

Z wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2015 r. wynika, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Koszt przesyłki, jako integralna część jednolitej podstawy opodatkowania

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2015 r. o numerze IPTPP2/4512-315/15-2/IR zostało wskazane, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego...
przeczytaj więcej

7.07.2015 | Gigantyczna, dostępna dla wszystkich luka w VAT

Od początku lipca tego roku istnieje ogromna, niekontrolowana luka w podatku od towarów i usług, w dodatku nie tylko dostępna dla wybranych, lecz dla każdego „zwykłego” podatnika, co jest ewenementem w dotychczasowej twórczości legislacyjnej naszego ustawodawcy.
przeczytaj więcej

6.07.2015 | Opłata licencyjna płacona za okresy rozliczeniowe a obowiązek podatkowy

Podatnik na podstawie umowy licencyjnej pobiera dodatkową opłatę licencyjną na podstawie pisemnej informacji od kontrahenta na koniec każdego roku obowiązywania umowy licencyjnej. Dodatkowa opłata licencyjna jest naliczana, o ile licencjobiorca przekroczy w ciągu roku określoną w umowie wysokość nakładu.
przeczytaj więcej

5.07.2015 | Podatnicy podatku od towarów i usług siedzą na minie, którą tworzy art. 108 ustawy o VAT

Dziś (prawie) każdy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług może posiadać nieujawnione zaległości w tym podatku. Dlaczego? Bo zdarza się, że kupują towary i usługi od podmiotów, które nie są formalnie podatnikami tego podatku.
przeczytaj więcej

4.07.2015 | Wynajęcie auta pozwala na pełne odliczenie podatku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 maja 2015 r. (I SA/Łd 435/15), zajął stanowisko w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy samochody osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki.
przeczytaj więcej