Joanna Ozimek

Joanna Ozimek

Biegły Rewident nr ewidencyjny 11724

Joanna Ozimek odpowiada za cały proces badania: od planowania projektu po kontakt z klientem.
Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań jednostkowych sprawozdań finansowych.

  • Biegły Rewident wpisany na listę PIBR pod nr ew. 11724
  • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Kierunek Ekonomika Pracy i Zarządzanie.

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty):
PKP Informatyka Spółka z.o.o, Paramedica Polska Spółka z o.o., COBI S.A., Olympus Endoterapia Spółka z o.o i Wspólnik Spółka Komandytowa, Polska Izba Ubezpieczeń.