Agnieszka Wolanin

Agnieszka Wolanin
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident nr ewidencyjny 11405

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości, podatków, finansów i zarządzania. 

 

W latach 2013-2022 była związana z Grupą Kapitałową PGE gdzie pełniła m.in. funkcje Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. Przez wiele lat pracowała w firmie Polkomtel Sp. z o.o., ostatnio zajmując stanowisko Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków.

W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadała w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Menedżer finansowy z wieloletnim doświadczeniem. Brała udział w licznych projektach, w tym m.in. w tworzeniu spółek i przygotowywaniu ich do działalności operacyjnej, sprzedaży i łączeniu spółek, wdrażaniu optymalizacji kosztowych i procesowych  oraz w projektach z obszaru digitalizacji.  

 

 

 

Kontakt

 

tel. + 48 22 517 30 70  

e-mail: agnieszka.wolanin@isp-modzelewski.pl