Alicja Saładonis

 

Alicja Saładonis
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 3567
 

 

Alicja Saładonis posiada niemal 30-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych podmiotów o zróżnicowanej strukturze (badania jednostkowych, łącznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych).

Posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie audytów projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a także w wykonaniu szerokiego zakresu usług poświadczających.

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 3567

 

Kontakt