Artur Szymański

Artur Szymański
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 12053

 

Artur Szymański posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych największych podmiotów w Polsce (badania jednostkowych, łącznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych).

Ma doświadczenie jako Dyrektor delegatury badającej banki spółdzielcze oraz przy restrukturyzacji największych przedsiębiorstw/Grup kapitałowych. Wielokrotnie pełnił funkcję Prezesa oraz Członka Zarządu zarządzając finansami oraz pełniąc nadzór nad pionem ekonomicznym. Artur ma solidne podwaliny z zakresu księgowości, pełniąc wieloletnią funkcję jako główny księgowy w Grupach kapitałowych.

Badania sprawozdań finansowych sporządzane są zarówno wg standardów krajowych jak i MSR/PSR/GAAP/US.

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 12053
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wydział Zarządzania i Studiów podyplomowych „Rachunkowość”
  • Absolwent Wyższej szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Studia MBA

 

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Forum, Węglokoks, KZWM Ogniochron, Dąbrowskie Wodociągi,

 

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki

 

Kontakt
kom.: 603 377 282
e-mail: artur.szymanski@isp-modzelewski.pl