Beata Dobrowolska-Kusz

Beata Dobrowolska-Kusz
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 11815
 

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 11815
  • Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): spółki z Grupy IMPEL S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, OGP Gaz-System S.A.

Kontakt
e-mail: beata.dobrowolska-kusz@isp-modzelewski.pl