Bogusława Maludy

 

 

Bogusława Maludy
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 13419

 

Bogusława Maludy posiada wieloletnie doświadczenie audytowe zdobyte w polskich firmach audytorskich jak i jednej z międzynarodowych firm audytorskich tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiada doświadczenie w przeglądzie sprawozdawczości śródrocznej, badaniu jednostkowych jaki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych branży handlowej i usługowej, zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i MSR/MSSF. Aktualnie zarządza działem Outsourcingu Księgowego. 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 13419
  • Absolwentka Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Matematyki Finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów RP o numerze 55996/2012, wcześniej uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Metalodlew Żeliwo

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych: KZWM Ogniochron, Metalodlew

Znajomość języków obcych: angielski

 

Kontakt