Eliza Poleszak

  • Biegły Rewident wpisany na listę PIBR pod nr ew. 12775
  • Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni
  • Ukończone studia podyplomowe Wydziału Rachunkowość i Finanse –
  • Uniwersytet Gdański
  • Ukończone studia podyplomowe Audyt śledczy ? rachunkowości i kontrola  –
    SGH w Warszawie
  •  Studia doktoranckie (trzeci rok) Uniwersytet Gdański, rozprawa doktorska na temat ?Rola kontroli wewnętrznej w kształtowaniu ograniczenia ryzyka badania sprawozdania finansowego?

Eliza Poleszak ma kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i jednostek sektora finansów publicznych, badaniu jednostkowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych jak również brała udział w badaniu spółki giełdowej. Ma doświadczenie w komercjalizacji i wycenach spółek prawa handlowego.

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych:
Polskie Ratownictwo Okrętowe Przedsiębiorstwo Państwowe, Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o. Politechnika Gdańska,  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno ? Spożywcze S.A., Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gmina Miejska Sandomierz,  JD Kulej Sp. z o.o.

Udział w badaniach jednostkowych sprawozdań finansowych:
NTT SYSTEM S.A. (spółka giełdowa), VWR Sp. z o.o., Dektra S.A. (NewConnect), Indiver S.A., Folplast Sp. J., Adamowscy Sp. z o.o., Bart Sp. z o.o., POLMOR Sp. z o.o., Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., Poltraf Sp. z o.o., Szpital Kościerzyna Sp. z o.o., Terramar Sp. z o.o., Panorama Sp. z o.o., Remontowa LNG System Sp. z o.o., Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, EKO Dolina Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych:
GRUPA DEKTRA S.A., Grupa Kapitałowa Polskie Ratownictwo Okrętowe Przedsiębiorstwo Państwowe, Grupa Kapitałowa Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.