Funkcjonalności obszaru Finansowo-Księgowego

Grupa Instytutu Studiów Podatkowych realizując cele przejęte w strategii długoterminowej stosuje w zarządzaniu firmą metody Business Intelligence.

Codzienny proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która jest wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Efektywne eksploatowanie narzędzi BI w Grupie ISP jest mocno uzależnione od utworzonej hurtowni danych, która pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych firm w Grupie ISP. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI.

Zastosowanie w Grupie ISP narzędzie Business Intelligence wynikało z potrzeby rozwoju grupy, której strukturę reprezentuje blisko 1500 menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią działania w różnych obszarach finansowych, prawnych, kadrowych, księgowych, podatkowych.

Grupa ISP opracowuje rozwiązania systemowe w oparciu o metody Business Intelligence:

 • enova365 – system ERP – wersja enova365 10.9.
 • Comarch ERP Optima
 • Datev.pl sp. z o.o – Złoty Autoryzowany Partner Sage oraz Autoryzowany Parnter enova365 i Saldeo

Dla menedżerów ?liniowych?, którzy oczekują informacji o aktualnym stanie procesów przeznaczone są rozwiązania Business Activity Monitoring (BAM), umożliwiające przetwarzanie napływających na bieżąco danych.

Biorąc pod uwagę ilość Kontrahentów istniejących oraz potencjalnych, a także uwzględniając potencjał wystąpień publicznych pracowników Grupy Instytutu, w tym zaangażowanie liderów Grupy Instytutu Profesora Witolda Modzelewskiego,  niezbędne było wykorzystanie BI w zakresie prezentacyjnym.

Kokpit menedżerski (management dashboard)  stanowi atrakcyjny sposób prezentacji wyników ? wizualizacja danych i raportów w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych.

Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Aby uniknąć konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie nowoczesnego systemu informatycznego do bieżących działań Departamentu Finansowo-Księgowego ISP-AUDYT, podkreślić należy  zaangażowanie BI również do rozwiązań podejmujących decyzje na podstawie zadanych algorytmów postępowania. Są to wbudowane w systemy transakcyjne funkcje automatycznego reagowania na stwierdzone zaszłości, np. wysłanie klientowi zawiadomienia o wykonaniu zamówienia, lub wygenerowanie zamówienia po stwierdzeniu obniżenia zapasu materiału poniżej wyznaczonego minimum (tego rodzaju działania z reguły realizowane są za pomocą systemów EDI).

W celu uatrakcyjnienia oferty współpracy z ISP-AUDYT informujemy,  że korzystam z:

 • systemy informowania kierownictwa (Executive Information Systems (EIS))
 • systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems (DSS))
 • systemy informacyjne zarządzania (Management Information Systems (MIS))
 • systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems (GIS))

Świadomi systemów i narzędzi jakimi się posługujemy podajemy informacyjnie, że unikamy niebezpieczeństw jakie mogą wystąpić przy stosowaniu metody Business Intelligence w Grupie ISP:

 • oczekiwanie od systemu BI prostych, jednoznacznych odpowiedzi, a nawet wskazania ?jedynie słusznego rozwiązania? ? jest to praktycznie niemożliwe do zrealizowania
 • tendencyjna prezentacja danych, niezamierzona ? wynika z ignorancji użytkowników w zakresie rygorów statystyki

Wszyscy Kontrahenci Departamentów Finansowo-Księgowego oraz Kadrowo – Płacowego ISP-AUDYT obsługiwani są przez ekspertów i specjalistów stosujących niezbędne , nowoczesne narzędzia dostępne na rynku w celu realizacji strategii działań rachunkowych.

Wyróżniki systemu ERP w kontekście Księgi Handlowej

 • Moduł Biuro Rachunkowe, który umożliwia wykonywanie seryjnych operacji na wielu bazach danych:
  • operacje w zakresie eksportu e-Deklaracji i importu UPO
  • wykonywani wydruków zawiera raporty, które pozwalają między innymi ocenić efektywność pracy Operatorów programu oraz oszacować koszt obsługi poszczególnych Klientów

  Moduł ten można łączyć z modułem Obieg Dokumentów oraz CRM dzięki czemu można korzystać z elektronicznej biblioteki dokumentów oraz obsługiwać elektroniczną korespondencję z Klientami w jednym miejscu, co zapewnia:

 • Zawsze zgodność z aktualnymi przepisami
 • Ergonomia pracy
 • Łatwość przechodzenie pomiędzy dekretem i dokumentem źródłowym
 • Konfigurowalne narzędzie obrotów i sald w przyjściem do listy zapisów i poszczególnych dokumentów
 • Łatwość w dostosowaniu kolumn, czcionki i widoku, podsumowania zaznaczonych elementów
 • Eksport dostosowanego widoku danych do excela, na drukarkę lub do emaila
 • Łatwość w wyszukiwaniu i filtrowaniu informacji
 • Możliwość pracy myszą jak i z użyciem tylko klawiatury
 • Nowoczesny jednocześnie intuicyjny i przyjazny interfejs
 • Automatyzacja procesów
 • Kontekstowy wybór raportów, analiz i funkcjonalności
 • Możliwość kopiowania wszystkich lub tylko wybranych ustawień przy tworzeniu nowej bazy klienta na podstawie wzorca lub bazy innego klienta.
 • Szeroki wybór raportów i analiz
 • wbudowane narzędzie do modyfikacji standardowych i budowy nowych raportów
 • zintegrowany moduł Analiz BI, kostka OLAP działająca na bazie danych
 • Subskrypcja zwykła i warunkowa raportów i automatyczna wysyłka emailem
 • Możliwość wygenerowania domyślnego plany kont jak również dowolna modyfikacja lub wprowadzenie własnego przy praktycznie dowolnej liczbie ilość poziomów oraz dowolnej ilości znaków w segmencie konta.
 • Możliwość automatycznego replikowania analityk w ramach zdefiniowanych grup kont.
 • Obsługa kont walutowych, z rozliczeniami w walucie, automatyczne wyliczanie różnic kursowych oraz automatyczne przeszacowanie walut.
 • Obsługa magazynu walut, automatyczne rozliczanie według kolejki FIFO
 • Opcje księgowania
 • Predekretacja – dekretacja na formularzu dokumentu źródłowego bez przenoszenia do księgi handlowej
 • Dekrety zapisywane w księdze z możliwością usunięcia lub modyfikacji lub na stałe
 • Konfigurowalna automatyczna kontrola kręgu kosztów
 • Kontrola budżetu przy księgowaniu
 • Czytelne, w pełni konfigurowalne, standardowe zestawienia księgowe
 • Bilans firmy
 • Rachunek Zysków i Strat ? wariant kalkulacyjny
 • Rachunek Zysków i Strat ? wariant porównawczy
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie F-01
 • Możliwość budowy dowolnych własnych zestawień

Program umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów źródłowych, w szczególności:

 • Automatyczne księgowanie list płac oraz amortyzacji, pełna konfigurowalność.
 • W przypadku list płac możliwość automatyczne wyliczanie i księgowanie podziału analitycznego kosztów.
 • Rozliczenie kosztów lub przychodów w czasie z definicją terminarza i podziałem, po podaniu zakresu dat i kwoty program sam proponuje harmonogram oraz pilnuje zakresu dat księgowania.
 • Możliwość dowolnego budowania schematów księgowych ze wsparcie programistycznym.
 • Automatyczne, w pełni konfigurowalne ze wsparcie programistycznym, księgowania okresowe
 • Współpraca w bankami, możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankiem lub tradycyjny sposób z użyciem pliku i portalu bankowego. Konfigurowalne formaty flików wymiany.
 • Automatyczne wprowadzanie danych kontrahenta z rejestru GUS na podstawie numeru NIP
 • Automatyczne wyliczanie korekty, na plus i minus, podatku VAT oraz dochodowego na podstawie rozliczeń z kontrahentami.
 • Współpraca w obiegiem dokumentów pozwalająca oglądać w dzielonym oknie scan oraz formularz dokumentu.
 • Automatyzacja wysyłania e-deklaracji.
 • Możliwość praktycznie dowolnego ograniczenia dostępu do funkcjonalności lub do danych dla wskazanego operatora.
 • Możliwość budowania dowolnych rozszerzeń funkcjonalności wołanych z interfejsu programu, na przykład kopiowanie dokumentów i automatyczna modyfikacja na podstawie podanych wartości.

Wyróżniki systemu ERP w kontekście pracy ze swoimi Klientami

 • Portal iKsięgowość24 (www.iksiegowosc24.pl) ułatwia dotarcie do Klientów. Biura rachunkowe pracujące na Comarch ERP Optima mają możliwość założenia darmowej wizytówki na portalu.
 • Pakiet iKsięgowość24 pozwala na darmowe udostępnienie swoim Klientom systemu do fakturowania iFaktury24 (www.ifaktury24.pl) i pobierania od nich faktur w sposób elektroniczny.
 • Produkt iBard24 pozwala na wykonywanie automatycznej kopii bazy bezpieczeństwa i bezpieczne przesyłanie do swojego miejsca w ?chmurze? (serwerownia Comarch), bez limitu prędkości i transferu danych
 • Comarch ERP Optima Business Intelligence pozwala na intuicyjne i łatwe budowanie raportów i analiz. Dzięki funkcjonalności subskrypcji Klienci Biura mogą otrzymywać konkretne raporty na swoją skrzynkę pocztową o dowolnej porze.
 • Comarch ERP Pulpit Menadżera to moduł w przeglądarce www, w którym Klient biura może obejrzeć raporty na temat przychodów i kosztów firmy, podatków do zapłaty, kosztów wypłacanych wynagrodzeń, informacji kadrowych, rozliczeń z kontrahentami itd.
 • Comarch ERP iFaktury24 to prosty i intuicyjny system do wystawiania faktur w przeglądarce internetowej. Klienci Biura Rachunkowego posiadającego pakiet iksięgowość24 mają możliwość otrzymania tego programu za darmo, a BR ma możliwość pobierania faktur w sposób elektroniczny.
 • Każde biuro ma możliwość korzystania z IWD (Internetowa Wymiana Dokumentów). Polega to na darmowym przesyłaniu dokumentów pomiędzy Biurem Rachunkowym pracującym na Optimie a Kliencie ? także użytkownikiem systemu Comarch ERP Optima.
 • Łatwe i wydajne integrowanie innych produktów z użyciem istniejącego standardu wymiany danych. Co więcej dzięki otwarty interfejsowi programistycznemu łatwość wprowadzania własnych rozszerzeń do istniejących rozwiązań

Polityka Comarch wspierająca dedykowane rozwiązania rozszerzające funkcjonalność ERP Optima:

o   Program Działa z ERP Optima

o   Otwarty interfejs programistyczny

o   Giełda rozwiązań

o   Forum użytkowników

Grupa ISP należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup doradczych w Polsce.

Każdego roku należymy do grona firm docenionych przez konkurencję i Kontrahentów oraz Ekspertów z runku.

Na uwagę zasługuje fakt, że Biura Rachunkowe obecne na rynku polskim nie mogą równać się jakością usług z Biurami ISP Audyt:

 • Biuro Rachunkowe w Warszawie
 • Biuro Rachunkowe w Poznaniu
 • Biuro Rachunkowe w Krakowie
 • Biuro Rachunkowe w Katowicach