Jacek Kołaczyński

Jacek Kołaczyński
Biegły Rewident
nr ewidencyjny:
13749

 

Jacek Kołaczyński to biegły rewident, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich.

Posiada ponad 10-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 13 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych. 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. ……………..
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność Rachunkowość,
  • Ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School
  • Ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii
  • Certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting
  • Absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University

Badanie spółek giełdowych: Digitree Group

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Inova, Lufthansa

Znajomość języków obcych: angielski

Kontakt
e-mail:  jacek.kolaczynski@isp-modzelewski.pl