Katarzyna Kwiatkowska

Katarzyna Kwiatkowska

Biegły Rewident 

nr ewidencyjny 12718 

 

Katarzyna Kwiatkowska jako biegły rewident brała udział w wielu projektach audytorskich – badanie sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych. Także przeglądy sprawozdań finansowych podmiotów notowanych na GPW. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu badań spółek prawa handlowego oraz jednostek zdrowia.
  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 12718
  • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydział Zarządzania, kierunek Rachunkowość i Finanse
Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Narodowy Fundusz Zdrowia Znajomość języków obcych: angielski

Kontakt katarzyna.kwiatkowska@isp-modzelewski.pl