Marta Krawiec

 

Marta Krawiec
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 13200 

 

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 13200 

 

Badanie spółek giełdowych: 

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty):

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych:

Znajomość języków obcych: 

 

Kontakt