O projekcie ISP-Audyt

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa Wnioskodawcy: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B online integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo-płacowymi Partnerów B2B
Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-512/14

Celem realizacji projektu z punktu widzenia Wnioskodawcy jest zasadnicza poprawa efektywności obsługi procesów pomiędzy podmiotami współpracującymi z Wnioskodawcą i dotyczących badań sprawozdań finansowych oraz obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej partnerów B2B.

Podmioty świadczące usługi audytu, obsługi procesów księgowo-finansowych oraz kadrowo-płacowych starają się w odpowiedzi na oczekiwania klientów zapewnić im jak najbardziej wszechstronne usługi. Wdrożenie jednego scentralizowanego systemu informatycznego umożliwi rozwój w kierunku odpowiedzi na zapotrzebowania funkcjonalne i narzędziowe poszczególnych partnerów. Każda dodana do systemu funkcjonalność będzie mogła być zaproponowana innym partnerom. Jedna platforma oznacza także jeden standard dla obsługi usługi audytu, obsługi procesów księgowo-finansowych oraz kadrowo-płacowych ? w tym narzędzie do kalkulacji kosztorysu w formule SaaS  ? zmniejszy koszty utrzymania procesów oraz zaoszczędzi czas. Znacznemu skróceniu ulegnie czas obsługi zleceń ? składania wniosków, a wiele z nich będzie zupełnie zautomatyzowanych poprzez zaimplementowanie walidacji zamówienia, która wskaże braki informacyjne, uchybienia formalne wymagane przy kolejnym zautomatyzowanym procesie kalkulacji kosztorysu.

Znaczenie projektu:

  1. Wdrożenie projektowanego systemu jest warunkiem koniecznym dla rozwoju biznesowego Instytutu Studiów Podatkowych ? Audyt .
  2. Wdrożenie wnioskowanego rozwiązania wprowadzającego wykorzystanie usług elektronicznych ma zoptymalizować i usprawnić procesy Wnioskodawcy i jego partnerów.

 

Projekt zlokalizowany jest w siedzibie firmy: ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa.
Pytania dotyczące realizowanego Projektu prosimy kierować na adres: adam.nerkowski@isp-modzelewski.pl

Przydatne linki: