Obsługa kadrowo – płacowa

Prowadzenie obsługi kadrowo ? płacowej

Przez obsługę kadrowo-płacową rozumiemy:

 

Kadry:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji pracowniczych, tj. czasu pracy, urlopowych, wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, a także innych niezbędnych dokumentów,
 • zgłaszanie pracowników w ZUS oraz sporządzanie miesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS RMUA,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy.

 

Płace:

 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PIT oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz ich przekazywanie drogą elektroniczną,
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Kadra

Do obsługi finansowo księgowej oraz kadrowo – płacowej Państwa firmy wyznaczamy zespół w składzie:

 1. Kierownik Departamentu Obsługi Finansowo Księgowej
 2. Samodzielny księgowy
 3. Specjalista ds. kadr i płac

Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych sprawuje Biegły rewident.Do świadczenia usług doradztwa podatkowego wykonywanych w ramach obsługi finansowo-księgowej powoływany jest odrębny zespół Doradców podatkowych, specjalistów w poszczególnych tytułach podatkowych.Członkowie Zespołu Doradców podatkowych są do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania umowy udzielając telefonicznych, pisemnych oraz ustnych konsultacji.